แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

5,620 บาท

(KSPN-103-A1-162) (A1-AMENA)
รุ่น ECV13B-RSVKE-WF
P/N : 04-0320-0105011

5,620 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-162) (A1-AMENA)
รุ่น ECV13B-RSVKE-WF
P/N : 04-0320-0105011
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง