แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล AMENA

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล AMENA

3,395 บาท

(KSPN-103-A1-153) (A1-AMENA)
รุ่น LKB24BA-MNVKE-RV
P/N : 04-0120-0000247

3,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-153) (A1-AMENA)
รุ่น LKB24BA-MNVKE-RV
P/N : 04-0120-0000247
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง