แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,995 บาท

(KSPN-103-C3-300) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT024W-11-RAD
P/N : CARR-04-0120-0113-105

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-300) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT024W-11-RAD
P/N : CARR-04-0120-0113-105

KSPN