แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

1,335 บาท

“(KSPN-103-C3-369) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE012X010FWA4
P/N : CARR-1539-006-293”

1,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-369) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE012X010FWA4
P/N : CARR-1539-006-293

KSPN