แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,995 บาท

(KSPN-103-C3-388) (C3-CARRIER)
รุ่น 40VAT010X10-RN
รุ่น 40VAT006X-10RN
P/N : 1540-109-757

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-388) (C3-CARRIER)
รุ่น 40VAT010X10-RN
รุ่น 40VAT006X-10RN
P/N : 1540-109-757

KSPN