แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,595 บาท

(KSPN-103-C3-475) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TSR024-713
P/N : 43T69732

2,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-475) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TSR024-713
P/N : 43T69732
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง