แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,235 บาท

(KSPN-103C3-601) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QBU048X-10FW
P/N : 1567-009-691

2,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103C3-601) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QBU048X-10FW
P/N : 1567-009-691
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง