แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,785 บาท

(KSPN-103-C3-718) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HBS018W-10-RAD
P/N : 04-0120-0000023
(กล่องคอนโทรล + ตัวรับสัญณาญ)

2,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-718) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HBS018W-10-RAD
P/N : 04-0120-0000023
(กล่องคอนโทรล + ตัวรับสัญณาญ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง