แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล CARRIER

2,135 บาท

(KSPN-103-C3-728) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLU006X-10SR  รุ่น 42VLU010X-10SR
รุ่น 42VLU008X-10SR
P/N : CARR-1539-006-293

2,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-728) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLU006X-10SR  รุ่น 42VLU010X-10SR
รุ่น 42VLU008X-10SR
P/N : CARR-1539-006-293
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

, ,

หน่วย

แผง