แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN

4,735 บาท

(KSPN-103-D1-275) (D1-DAIKIN)
รุ่น FBQ13EV2S
P/N : 4015728
(ตำแหน่งที่ E5)
(แผงคอนโทรล แฟนคอยล์ รุ่นนี้ มี 2 แผง)
(PRINTED CIRCUIT)

4,735 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-275) (D1-DAIKIN)
รุ่น FBQ13EV2S
P/N : 4015728
(ตำแหน่งที่ E5)
(แผงคอนโทรล แฟนคอยล์ รุ่นนี้ มี 2 แผง)
(PRINTED CIRCUIT)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง