แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN (แผง PCB)

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN (แผง PCB)

1,595 บาท

(KSPN-103-D1-336) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKC28TV2S
P/N : 4023468

1,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-336) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKC28TV2S
P/N : 4023468
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง