แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล DAIKIN

1,485 บาท

(KSPN-103-D1-001) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE18-MV2S รุ่น FTE18NV2S
P/N : 1399479L
(แผงเมนบอร์ + ตัวรับสัญญาณรีโมท)

1,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-001) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE18-MV2S รุ่น FTE18NV2S
P/N : 1399479L
(แผงเมนบอร์ + ตัวรับสัญญาณรีโมท)

KSPN