แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล FOCUS (แบบไร้สาย)

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล FOCUS (แบบไร้สาย)

3,185 บาท

(KSPN-103-F3-021) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT12WTS
(แบบไร้สาย)

3,185 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F3-021) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT12WTS
(แบบไร้สาย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย