แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล FOCUS (แบบมีสาย)

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล FOCUS (แบบมีสาย)

2,665 บาท

(KSPN-103-F3-020) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT12WTS
(แบบมีสาย)

2,665 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F3-020) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT12WTS
(แบบมีสาย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย