แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล SAMSUNG

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล SAMSUNG

1,545 บาท

(KSPN-103-S4-160) (S4-SAMSUNG)
รุ่น AR13MRFSQURX
P/N : DB92-03325A

1,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S4-160) (S4-SAMSUNG)
รุ่น AR13MRFSQURX
P/N : DB92-03325A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง