แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

2,395 บาท

(KSPN-103-T1-458) (T1-TRANE)
รุ่น MCW512DB5A11
P/N : 690412030001

2,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-458) (T1-TRANE)
รุ่น MCW512DB5A11
P/N : 690412030001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง