แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

3,745 บาท

(KSPN-103-T1-472) (T1-TRANE)
รุ่น MCXE42SB50AA
P/N : 888-24027

3,745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-472) (T1-TRANE)
รุ่น MCXE42SB50AA
P/N : 888-24027
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง