แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล TRANE

6,490 บาท

(KSPN-103-T1-474) (T1-TRANE)
รุ่น MYXA24SB5A00
P/N : 690417200001

6,490 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-474) (T1-TRANE)
รุ่น MYXA24SB5A00
P/N : 690417200001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง