แผงเมนบอร์ด HITACHI

แผงเมนบอร์ด HITACHI

2,065 บาท

(KSPN-103-H1-042) (H1-HITACHI)
รุ่น R-VX400PF
P/N : PTR-VGX470P*007

2,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H1-042) (H1-HITACHI)
รุ่น R-VX400PF
P/N : PTR-VGX470P*007
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง