แผง Display ตู้เย็น SAMSUNG

แผง Display ตู้เย็น SAMSUNG

1,365 บาท

(KSPN-103-S4-155) (S4-SAMSUNG)
รุ่น RSA1NTIS
P/N : DA41-00535B

1,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S4-155) (S4-SAMSUNG)
รุ่น RSA1NTIS
P/N : DA41-00535B

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง