(รหัสสินค้า : 059010)แผ่นฟิลเตอร์ สีขาว AK 1200/1600/2000 (AK รุ่นใหม่)

(รหัสสินค้า : 059010)แผ่นฟิลเตอร์ สีขาว AK 1200/1600/2000 (AK รุ่นใหม่)

90 บาท

(KSPN-059-01-102) (01-แผ่นฟิลเตอร์ AK)
แบบพลาสติก แบบยาว
ขนาด 25.5 x 41.5 cm
(1200/1600/2000=4แผ่น)

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-059-01-102) (01-แผ่นฟิลเตอร์ AK)
แบบพลาสติก แบบยาว
ขนาด 25.5 x 41.5 cm
(1200/1600/2000=4แผ่น)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น