(รหัสสินค้า : 059022)แผ่นฟิลเตอร์ สีดำ AK 400/600/800 (AK รุ่นเก่า)

(รหัสสินค้า : 059022)แผ่นฟิลเตอร์ สีดำ AK 400/600/800 (AK รุ่นเก่า)

70 บาท

(KSPN-059-01-103) (01-แผ่นฟิลเตอร์ AK)
แบบพลาสติก แบบสั้น
ขนาด 29.5 x 23 cm
(400 & 600=3แผ่น,800=4แผ่น)

70 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-059-01-103) (01-แผ่นฟิลเตอร์ AK)
แบบพลาสติก แบบสั้น
ขนาด 29.5 x 23 cm
(400 & 600=3แผ่น,800=4แผ่น)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น