แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

255 บาท

(KSPN-103-C3-335) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT008X
รุ่น 42VFT012X-10
P/N : CARR-1137-105-621
ขนาด 29 cm X 26 cm (สีขาว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 2 ขนาด)

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-335) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT008X
รุ่น 42VFT012X-10
P/N : CARR-1137-105-621
ขนาด 29 cm X 26 cm (สีขาว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 2 ขนาด)

KSPN