แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

295 บาท

(KSPN-103-C3-336) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE008X210 รุ่น 42VFE012X210
รุ่น 42VFT008X รุ่น 42VFE012X310
รุ่น 42VFT012X-10,  รุ่น 42VFE008X210FRA2
P/N : CARR-1137-105-355
ขนาด 26.5 cm X 39 cm (สีขาว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 2 ขนาด)
(ฟิลเตอร์ 42VFE, 42VFT, 42VFS,
42VLU, 42VLY, 42VLJ)

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-336) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE008X210 รุ่น 42VFE012X210
รุ่น 42VFT008X รุ่น 42VFE012X310
รุ่น 42VFT012X-10,  รุ่น 42VFE008X210FRA2
P/N : CARR-1137-105-355
ขนาด 26.5 cm X 39 cm (สีขาว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 2 ขนาด)
(ฟิลเตอร์ 42VFE, 42VFT, 42VFS,
42VLU, 42VLY, 42VLJ)
KSPN