แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

355 บาท

(KSPN-103-C3-473) (C3-CARRIER)
P/N : CARR-1137-105-622
ขนาด 26.5 cm X 44 cm (สีขาว)
(ฟิลเตอร์ 42VFE, 42VFT, 42VFS,
42VLU, 42VLY, 42VLJ)

355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-473) (C3-CARRIER)
P/N : CARR-1137-105-622
ขนาด 26.5 cm X 44 cm (สีขาว)
(ฟิลเตอร์ 42VFE, 42VFT, 42VFS,
42VLU, 42VLY, 42VLJ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น