แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

195 บาท

(KSPN-103-C3-114) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT012W
แผ่นเล็ก แบบสีขาว (ขนาด 9 X 11 นิ้ว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 3 ขนาด)

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-114) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT012W
แผ่นเล็ก แบบสีขาว (ขนาด 9 X 11 นิ้ว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 3 ขนาด)

KSPN