แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

แผ่นฟิลเตอร์ CARRIER

265 บาท

(KSPN-103-C3-240) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT012W
แผ่นกลาง แบบสีขาว (ขนาด 9 X 15.5 นิ้ว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 3 ขนาด)

265 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-240) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT012W
แผ่นกลาง แบบสีขาว (ขนาด 9 X 15.5 นิ้ว)
(แอร์รุ่นนี้ มีฟิลเตอร์ 3 ขนาด)

KSPN