แผ่นฟิลเตอร์ TASAKI

แผ่นฟิลเตอร์ TASAKI

1,075 บาท

(KSPN-103-T3-054) (T3-TASAKI)
รุ่น ADBCW860H3H
P/N : 19200-P00140
ขนาด 290 X 594 X 47 mm.

1,075 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T3-054) (T3-TASAKI)
รุ่น ADBCW860H3H
P/N : 19200-P00140
ขนาด 290 X 594 X 47 mm.
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น