แผ่นฟิลเตอร์ TASAKI

แผ่นฟิลเตอร์ TASAKI

2,095 บาท

(KSPN-103-T3-056) (T3-TASAKI)
รุ่น ADBCW860H3H
P/N : 19200-B00440
ขนาด 595 X 595 X 300 mm.

2,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T3-056) (T3-TASAKI)
รุ่น ADBCW860H3H
P/N : 19200-B00440
ขนาด 595 X 595 X 300 mm.
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น