แผ่นฟิลเตอร์ TRANE

แผ่นฟิลเตอร์ TRANE

575 บาท

(KSPN-103-T1-332) (T1-TRANE)
รุ่น MCV090BB0WAA
P/N : 690427950001

575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-332) (T1-TRANE)
รุ่น MCV090BB0WAA
P/N : 690427950001

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น