แผ่นฟิลเตอร์ TRANE

แผ่นฟิลเตอร์ TRANE

195 บาท

(KSPN-103-T1-324) (T1-TRANE)
รุ่น MCX524GB5RBA
P/N : 690428060001
(แอร์รุ่นนี้มีฟิลเตอร์ 2 พาร์ท ใช้พาร์ท นี้ 2 แผ่น)
แผ่นใหญ่

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-324) (T1-TRANE)
รุ่น MCX524GB5RBA
P/N : 690428060001
(แอร์รุ่นนี้มีฟิลเตอร์ 2 พาร์ท ใช้พาร์ท นี้ 2 แผ่น)
แผ่นใหญ่
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผ่น