(รหัสสินค้า : 092C3-057) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 131010 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092C3-057) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 131010 บีทียู

44,800 บาท

(KSPN-092-C3-305) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 40LAS-W Series (คอยล์น้ำ แบบต่อท่อลม)
รุ่น 40LAS012W
ท่อน้ำ ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/4)
Placeholder

44,800 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-C3-305) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 40LAS-W Series (คอยล์น้ำ แบบต่อท่อลม)
รุ่น 40LAS012W
ท่อน้ำ ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/4)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด