(รหัสสินค้า : 092C3-068) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 16230 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092C3-068) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 16230 บีทียู

5,690 บาท

(KSPN-092-C3-202) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42CLS-W Series
รุ่น 42CLS004W3
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2) COIL 3 ROW
(คอยล์น้ำ แบบเปลือย แบบต่อท่อลม)
Placeholder

5,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-C3-202) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42CLS-W Series
รุ่น 42CLS004W3
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2) COIL 3 ROW
(คอยล์น้ำ แบบเปลือย แบบต่อท่อลม)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด