(รหัสสินค้า : 092C3-048) )แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 20800 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092C3-048) )แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 20800 บีทียู

8,580 บาท

(KSPN-092-C3-102) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42VFS-W Series
รุ่น 42VFS006W
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2)
(ไม่รวม ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
Placeholder

8,580 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-C3-102) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42VFS-W Series
รุ่น 42VFS006W
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2)
(ไม่รวม ชุดควบคุมอุณหภูมิ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด