(รหัสสินค้า : 092C3-049) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 26100 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092C3-049) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 26100 บีทียู

10,270 บาท

(KSPN-092-C3-103) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42VFS-W Series
รุ่น 42VFS008W
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2)
(ไม่รวม ชุดควบคุมอุณหภูมิ)

Placeholder

10,270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-C3-103) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 42VFS-W Series
รุ่น 42VFS008W
ท่อน้ำ ขนาด 4 หุน (1/2)
(ไม่รวม ชุดควบคุมอุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด