(รหัสสินค้า : 092C3-053) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 51040 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092C3-053) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ CARRIER ขนาด 51040 บีทียู

17,200 บาท

(KSPN-092-C3-301) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 40LAS-W Series (คอยล์น้ำ แบบต่อท่อลม)
รุ่น 40LAS004W
ท่อน้ำ ขนาด 1 นิ้ว

Placeholder

17,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-C3-301) (C3-แบบคอยล์น้ำ CARRIER)
Model : 40LAS-W Series (คอยล์น้ำ แบบต่อท่อลม)
รุ่น 40LAS004W
ท่อน้ำ ขนาด 1 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด