(รหัสสินค้า : 092T1-033) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ TRANE

(รหัสสินค้า : 092T1-033) แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ TRANE

19,875 บาท

(KSPN-092-T1-405) (T1-แบบคอยล์น้ำ TRANE)
รุ่น CFEB12  ขนาด 37100 BTU
ท่อน้ำขนาด 6 หุน (3/4) (แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ)
(ไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ)
Placeholder

19,875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-T1-405) (T1-แบบคอยล์น้ำ TRANE)
รุ่น CFEB12  ขนาด 37100 BTU
ท่อน้ำขนาด 6 หุน (3/4) (แฟนคอยล์ คอยล์น้ำ)
(ไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด