(รหัสสินค้า : 092042) แฟนคอยล์ ทั่วไป ขนาด 25000-28000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092042) แฟนคอยล์ ทั่วไป ขนาด 25000-28000 บีทียู

5,920 บาท

(KSPN-092-02-203) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
แบบตั้ง/แขวน
หน้า AK 800 (ไม่รวมรีโมท)

Placeholder

5,920 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-203) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
แบบตั้ง/แขวน
หน้า AK 800 (ไม่รวมรีโมท)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด