(รหัสสินค้า : 092U2-001) แฟนคอยล์ วอลไทป์ UNI-MASTER

(รหัสสินค้า : 092U2-001) แฟนคอยล์ วอลไทป์ UNI-MASTER

3,500 บาท

(KSPN-092-01-401) (01-แบบ วอลไทป์)
ขนาด 9000-12500 บีทียู
(ท่อ 3/2) (รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

Placeholder

3,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-401) (01-แบบ วอลไทป์)
ขนาด 9000-12500 บีทียู
(ท่อ 3/2) (รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด