(รหัสสินค้า : 092027) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

(รหัสสินค้า : 092027) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

3,085 บาท

KSPN-092-01-102) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO 3 / G-SMART / ECONO D
ขนาด 9000-13000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

3,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

KSPN-092-01-102) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO 3 / G-SMART / ECONO D
ขนาด 9000-13000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด