(ยกเลิก-แทนด้วย 092046) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

(ยกเลิก-แทนด้วย 092046) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

7,395 บาท

(KSPN-092-01-132) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO G-SMART
ขนาด 30000-35000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

Placeholder

7,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-132) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO G-SMART
ขนาด 30000-35000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

KSPN

หน่วย

ชุด