(ยกเลิก – แทนด้วย 092028) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

(ยกเลิก – แทนด้วย 092028) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ ECONO

3,765 บาท

(KSPN-092-01-113) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO D
ขนาด 18000-20000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

Placeholder

3,765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-113) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น ECONO D
ขนาด 18000-20000 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย)(ไม่มีแสตนเนอร์,แคปทิ้ว)

KSPN

หน่วย

ชุด