(รหัสสินค้า : 092039) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ KENT

(รหัสสินค้า : 092039) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ KENT

8,385 บาท

(KSPN-092-01-331) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น AKW-32 (ท่อ 5/3 แบบแฟร์)
ขนาด 32000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

Placeholder

8,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-331) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น AKW-32 (ท่อ 5/3 แบบแฟร์)
ขนาด 32000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด