(รหัสสินค้า : 092014) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ KENT

(รหัสสินค้า : 092014) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ KENT

3,180 บาท

(KSPN-092-01-301) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น FWT-12 L2 (ท่อ 4/2 แบบแฟร์)
ขนาด 9000-12500 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

Placeholder

3,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-301) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น FWT-12 L2 (ท่อ 4/2 แบบแฟร์)
ขนาด 9000-12500 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด