(รหัสสินค้า : 092011) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ TURBO COOL

(รหัสสินค้า : 092011) แฟนคอยล์ แบบวอลไทป์ TURBO COOL

2,990 บาท

(KSPN-092-01-201) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น TURBO COOL
รุ่น WS13 / FUW400 ดิจิตอล มีสวิง
ขนาด 9000-12500 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

Placeholder

2,990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-01-201) (01-แบบ วอลไทป์)
รุ่น TURBO COOL
รุ่น WS13 / FUW400 ดิจิตอล มีสวิง
ขนาด 9000-12500 บีทียู
สำหรับน้ำยา R-22 ,R-410 ,R-32
(รีโมทไร้สาย+แสตนเนอร์+แคปทิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด