(ยกเลิก) แฟนคอยล์ CARRIER ขนาด 36000 บีทียู

(ยกเลิก) แฟนคอยล์ CARRIER ขนาด 36000 บีทียู

15,600 บาท

(C3-FAN-CE-99-00) Model : 42VLU012X-10
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย น้ำยา R-410

Placeholder

15,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(C3-FAN-CE-99-00) Model : 42VLU012X-10
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย น้ำยา R-410

KSPN