(รหัสสินค้า : 092E1-011) แฟนคอยล์ EMINENT ขนาด 48000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092E1-011) แฟนคอยล์ EMINENT ขนาด 48000 บีทียู

12,390 บาท

(KSPN-092-02-506) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น ER38MTDT
แบบตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ไม่มีสวิง

Placeholder

12,390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-506) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น ER38MTDT
แบบตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย ไม่มีสวิง

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด