(รหัสสินค้า : 092K1-005) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 30,000-38,000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092K1-005) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 30,000-38,000 บีทียู

10,820 บาท

(KSPN-K1-CE-005)
รุ่น FDT-1200
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

Placeholder

10,820 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-305) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FDT-1200
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด