(รหัสสินค้า : 092K1-006) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 38,000-48,000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092K1-006) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 38,000-48,000 บีทียู

10,880 บาท

(KSPN-K1-CE-006)
รุ่น FDT-1600
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

Placeholder

10,880 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-306) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FDT-1600
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด