(รหัสสินค้า : 092K1-001) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 9,000-12,000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 092K1-001) แฟนคอยล์ KENT ขนาด 9,000-12,000 บีทียู

6,370 บาท

(KSPN-K1-CE-001)
รุ่น FDT-400
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

Placeholder

6,370 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-092-02-301) (02-แบบ แขวนใต้ฝ้า)
รุ่น FDT-400
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
แบบ ตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด